6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη  

Posted in ,


This entry was posted at 11:57 π.μ. and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the .

0 σχόλια